GevelstenenGroen-grijs

Technische informatie

Kleur omschrijving
De kleur is genuanceerd groen-grijs met eventuele zwart-grijze sinteraspecten.
Afmeting (L x B x H)
ca. 190x90x45 mm (LxBxH)
Aantal / m² met een traditionele voeg
87 (12 mm)
Aantal / m² met een dunne voeg
101 (6 mm)

reportage Groen-grijs

Het kenmerkende karakter van de Amsterdamse Oosterparkbuurt

Het kenmerkende karakter van de Amsterdamse Oosterparkbuurt

Traditie in een modern jasje

De Oosterparkbuurt is één van de laatst gerestaureerde en relatief coherente negentiende-eeuwse bebouwingen van Amsterdam. Het is een onderdeel van het kenmerkend historisch weefsel van de stad.  

De oude gasfabriek in Lier

De oude gasfabriek in Lier

Coherente Architectuur met nuanceverschillen

Zoals de naam doet vermoeden situeert het project zich op de site van de oude gasfabriek aan de Lierse stadsrand. Tussen de groene Vesten en de Nete bevinden we ons in een rustige, groene vallei dicht bij het centrum aan één van de invalswegen die op de markt uitmondt.  

Woon- en zorgcentrum in Huise-Zingem (België), een realisatie van Sergison Bates Architects

Woon- en zorgcentrum in Huise-Zingem (België), een realisatie van Sergison Bates Architects

Een Engelse visie op Vlaamse traditie

Sergison Bates Architects heeft een stevige reputatie opgebouwd en is uitgegroeid tot een toonaangevend architectenbureau in het Verenigd Koninkrijk, omdat het oog heeft voor alle dimensies van architectuur en stadsplanning en zich niet blindstaart op één enkel aspect.  

Hand-Made gevelsteen miniature groen-grijs differentieert het gebouw dankzij textuur en kleur

Hand-Made gevelsteen miniature groen-grijs differentieert het gebouw dankzij textuur en kleur

Residentie Joremaaie in Gent, tijdloze en massieve baksteenarchitectuur

Het project Joremaaie is gelegen in de Gentse binnenstad. Het is het tweede project dat CAAN architecten op die locatie mocht uitvoeren voor Lafaut Invest. Het eerste project (Residentie Leiezicht) bevindt zich net naast het project. Het derde en nieuwste project (Residentie Bord de Lys) situeert zich iets verder in de straat.

Referenties

Zoek volgens gemeente

Referentie lijst Groen-grijs
Postcode Stad Straat Metselverband Voeg Voegkleur Raam Dakbedekking Opmerkingen
1092 CS Amsterdam Derde Oosterparkstraat Halfsteensverband 12 mm Lichtgrijs groen-grijs plat appartementen
1015 VL Amsterdam Marnixstraat/Singel Wildverband 10 mm Grijs zwart plat appartementen - terugliggend gevoegd
2000 Antwerpen Madrasstraat 62-64 Halfsteensverband 12 mm Donkergrijs goudkleurig plat appartement
8792 Desselgem Grote Heerweg 240 Wildverband met doorstrijkvoeg 12 mm bruin plat WZC Aurelia
4267 EW Drongelen Gansoyen 1D Wildverband met doorstrijkvoeg 12 mm
3500 Hasselt Berthold Brechtstraat 22 Wildverband 12 mm Groen-grijs muisgrijs antraciet halfopen
7740 Pecq Rue de l’escalette nr 47 a Wildverband 12 mm
3998 JR Schalkwijk Jonkheer Ramweg 31 Wildverband 12 mm Grijs grijs grijs woning
Print alle

Verwerkingstips

Voorbereiding werf

Kwalitatief en mooi metselwerk nastreven, begint bij het opslaan van de aangevoerde stenen. De pakken worden geplaatst op een droge ondergrond, en beschermd tegen regen en opspattend vuil.

De gevelstenen worden vervaardigd uit de natuurlijke grondstof klei. Dit houdt in dat er tussen de opeenvolgende producties van eenzelfde steensoort kleur en maatverschillen mogelijk zijn.

Dit kan zo veel mogelijk vermeden worden dankzij volgende voorzorgsmaatregelen:

 • Een bestelling behelst de totale hoeveelheid nodig voor de betreffende werf. Zo kan deze voorbehouden worden uit éénzelfde productierun.
 • Bij afroep laat men meteen de totale hoeveelheid stenen leveren. Indien de levering toch in meerdere keren moet gebeuren, worden steeds een aantal pakken uit de vorige levering met een aantal pakken uit de nieuwe levering gemengd. Dit wordt ook sterk aangeraden in geval van een nabestelling.
 • De gevelstenen neemt men diagonaal van boven naar onder uit de pakken.
 • Gevelstenen uit minimum vijf verschillende pakken simultaan mengen en verwerken.
 • Voor het uitpassen met gevelstenen op de werf neemt men eenheden uit de levering effectief bestemd voor deze werf. Men mag hiervoor niet louter rekenen met de theoretische afmetingen van de betreffende gevelsteen, en ook geen stalen gebruiken van een andere dan de voor deze werf voorbehouden productierun.
 • Vóór aanvang van de metselwerken, controleert men de leveringen visueel om eventuele niet-conformiteiten op te merken.
 • Bij vriesweer niet metselen of het ‘verse’ metselwerk beschermen met isolerende matten, om vorstschade aan de mortel te voorkomen. 
 • Bij aanhoudend droog en warm weer bevochtigt men licht het ‘verse’ metselwerk om te vermijden dat de mortel te snel uitdroogt.
 • Bij neerslag niet metselen om uitspoelen van mortel op de gevel te vermijden.

Reinigen van metselwerk

RESTEN VAN METSELMORTEL

Na verharding van de mortel verwijdert men eerst de grootste morteldelen met een borstel (geen staalborstel). Daarna de gevel reinigen met zuiver water, al dan niet onder hoge druk of een zachte borstel. Vermijd een puntstraal en bewaar voldoende afstand om aantasting van de oppervlaktetextuur en -kleur te vermijden.

Resterende vlekken kunnen eventueel verwijderd worden met een chemisch product geschikt voor het verwijderen van cementsluier. Vermijd steeds producten op basis van zoutzuur. Deze kunnen de kleur van de stenen en voegvulling aantasten. Vooraleer de gevelstenen met een chemisch product te behandelen, steeds een test doen op niet-verwerkte materialen of een beperkt niet-zichtbaar oppervlak en steeds na inwinnen van technisch advies van de leverancier. Het kan nodig zijn de behandelingen te herhalen om alle mortelresten te verwijderen.

Uitbloeiingen voorkomen

Baksteenmetselwerk wordt soms ontsierd door witte uitslag. Deze uitslag wordt veelal veroorzaakt doordat er gemetseld is onder ongunstige weersomstandigheden. Vaak worden vanwege een strakke planning en een hoog bouwtempo niet de noodzakelijke beschermende maatregelen getroffen. Onder zeer vochtige omstandigheden kunnen in water oplosbare stoffen aanleiding geven tot uitslag op het oppervlak. In zowel het voor- als najaar kunnen na een vochtige periode (als het metselwerk weer opdroogt) de oplosbare stoffen als gevolg van vochttransport naar het oppervlak komen. Na verdamping van het water blijft een witte uitslag achter. (Bron: Uitslag op baksteenmetselwerk - Heidelberg Cement Group)

Enige uitslag op metselwerk kan altijd optreden. Er bestaat tot op heden geen enkele gevelsteen die in combinatie met een bepaalde mortel en of voegspecie gegarandeerd uitbloeiingsvrij is.
Wel kan men bepaalde eenvoudige voorzorgsmaatregelen nemen  die het gevaar van uitbloeiingen minimaliseren (om sterke bevochtiging van vers metselwerk tegen te gaan):

 • tijdens de uitvoering het vers metselwerk over een hoogte van minstens 60 cm beschermen (wel ventilatie toelaten) 
 • voorlopige regenwaterafvoerbuizen plaatsen om te vermijden dat het metselwerk zeer vochtig wordt
 • niet metselen bij slagregen

 

Hand-Made gevelstenen verwerken

1) Om een zo homogeen mogelijk beeld te bekomen moeten de stenen voor het verwerken correct gemengd worden. Dit wil zeggen, verticaal afstapelen en minstens 5 verschillende pakken tegelijk verwerken.

2) De aanwezige brandvlekken maken deel uit van het beoogde resultaat. Om de nuance ten volle te verkrijgen dienen ze naar de zichtzijde van het gevelparement gedraaid te worden.

3) Vanwege de kleurnuances die kunnen voorkomen tussen de verschillende zichtzijden van één steen kan men door het draaien van de stenen meer of minder nuance bekomen. Door de lichtste strekken naar de zichtzijde van het gevelparement te draaien zal men de krachtigste nuance bekomen. 

4) De donkerste stenen, al dan niet met brandvlekken, hebben vaak de meeste kromming. Deze stenen kan men indien nodig het best verwerken door ze te verzagen als passtukken. Indien deze stenen niet verwerkt worden in het gevelparement zal dit de nuance afzwakken.