GevelstenenLinea 7036

Technische informatie

Kleur omschrijving
De kleur is grijs-groen in de massa met een genuanceerde onregelmatige grijs-zwarte oppervlaktetextuur.
Afmeting (L x B x H)
ca. 247x116x38 mm (LxBxH)
Aantal / m² met een traditionele voeg
78 (12 mm)
Aantal / m² met een dunne voeg
90 (6 mm)

reportage Linea 7036

Hoe de fris ogende Wasserstrich ‘linea 7036’ gevelsteen perfect past binnen een concept

Hoe de fris ogende Wasserstrich ‘linea 7036’ gevelsteen perfect past binnen een concept

Residentie ‘Orion’ aan de stadsrand van Dendermonde is beeldbepalend

Residentie Orion neemt met zijn ligging op één van de belangrijke knooppunten en toegangswegen van de stad Dendermonde en op wandelafstand van de Grote Markt, een erg gewilde maar ook zichtbare plaats in. Bovendien biedt de zuidelijk gerichte ruime tuin zicht tot aan de Oude Dender.

Linea 7036 en 7035 met platvolle, ruwe voegen bepalen het massieve voorkomen van het bijzondere gebouw ‘Blok 18’

Linea 7036 en 7035 met platvolle, ruwe voegen bepalen het massieve voorkomen van het bijzondere gebouw ‘Blok 18’

Opvallend woonblok op Nieuw Zuid in Antwerpen knipoogt naar Italiaanse palazzi

Nieuw Zuid in Antwerpen is een mooie en hedendaagse vorm van stadsontwikkeling. De hervorming van de terreinen van een voormalig goederentreinstation zorgt voor een aangenamere en meer leefbare stad.

Crematorium Oldenzaal: vibrerend baksteenvolume straalt beoogde sereniteit uit

Crematorium Oldenzaal: vibrerend baksteenvolume straalt beoogde sereniteit uit

Smalle Nature7 Brick R en linea 7036 bundelen hun krachten voor opmerkelijk reliëfpatroon

Het bijzondere Crematorium van Oldenzaal ligt op een prachtige locatie, bij de begraafplaats, in een landschap gekenmerkt door bosachtige coulisses en zachte heuvels. De kleine bebouwde oppervlakte, in eerst instantie alleen bestemd voor een crematieruimte, heeft geleid tot het strak, compact ontwerp, waarin de aula en de gastenkamer boven de crematieruimte zijn geplaatst.

Moderne knipoog naar het verleden

Moderne knipoog naar het verleden

Baksteenarchitectuur verwijst naar monumentale panden in de buurt

Grenzend aan het centrum van Venray, in het historische Annapark is een unieke woonwijk in ontwikkeling. Het aanwezige bos, de hoge hagen, de monumentale lanen en de omringende stuifduinen geven bouwplan Annahaeghe op natuurlijke wijze een omsloten karakter. Aan de rand van deze unieke woonwijk zijn enkele vrijstaande kavels beschikbaar gesteld voor particulier villabouw. De vrijstaande kavels kenmerken zich door de volwassen groenstrook achter het kavel. Deze ligt boven op een geaccidenteerd terrein waardoor deze een beschut en privaat karakter aan de kavels geeft.

Hand-made linea 7036 als canvas voor de kenmerkende erkerramen

Hand-made linea 7036 als canvas voor de kenmerkende erkerramen

Een contrasterend spel tussen ruwe contouren en strakke lijnen

Met de ontwikkelingen in het Spoorzonegebied in Delft ontstaat een nieuwe woonwijk: Nieuw Delft. Eén van de buurten in Nieuw Delft is de Coendersbuurt, gekenmerkt door kleinschaligheid, een beschut woonklimaat en typisch Delftse straatjes met rijwoningen.

Referenties

Zoek volgens gemeente

Referentie lijst Linea 7036
Postcode Stad Straat Metselverband Voeg Voegkleur Raam Dakbedekking Opmerkingen
1391 DP Abcoude Morgenerf (6012) en Lindewetering 26 (7036) Wildverband 12 mm Donkergrijs wit riet terugliggend
9960 Assenede Leegstraat naast nr 47 Wildverband 10 mm Lichtgrijs zwart plat villa
5721 WB Asten Slotweg 3 Wildverband met doorstrijkvoeg 8 mm zwart plat villa
9120 Beveren Vogelkerslaan 55 Wildverband 6 mm zwart zwarte kunstlei rijwoning
5640 Biesme Rue de Noéchamps 53b Wildverband 6 mm zwart plat combinaison crepi
1262 AB Blaricum Frederik van Eedenlaan 14 Wildverband met doorstrijkvoeg 8 mm Grijs zwart riet villa
2930 Brasschaat Bredabaan 429 Wildverband 6 mm zwart appartement
9800 Deinze Bliekstraat 3 Wildverband met doorstrijkvoeg 10 mm Groen-grijs zwart plat villa
2613 JT Delft Keizer Karelstraat 11 Wildverband met doorstrijkvoeg 12 mm Grijs donkergrijze erkerramen plat appartement
9200 Dendermonde Gentsesteenweg Wildverband 6 mm Residentie Orion
Print alle

Verwerkingstips

Voorbereiding werf

Kwalitatief en mooi metselwerk nastreven, begint bij het opslaan van de aangevoerde stenen. De pakken worden geplaatst op een droge ondergrond, en beschermd tegen regen en opspattend vuil.

De gevelstenen worden vervaardigd uit de natuurlijke grondstof klei. Dit houdt in dat er tussen de opeenvolgende producties van eenzelfde steensoort kleur en maatverschillen mogelijk zijn.

Dit kan zo veel mogelijk vermeden worden dankzij volgende voorzorgsmaatregelen:

 • Een bestelling behelst de totale hoeveelheid nodig voor de betreffende werf. Zo kan deze voorbehouden worden uit éénzelfde productierun.
 • Bij afroep laat men meteen de totale hoeveelheid stenen leveren. Indien de levering toch in meerdere keren moet gebeuren, worden steeds een aantal pakken uit de vorige levering met een aantal pakken uit de nieuwe levering gemengd. Dit wordt ook sterk aangeraden in geval van een nabestelling.
 • De gevelstenen neemt men diagonaal van boven naar onder uit de pakken.
 • Gevelstenen uit minimum vijf verschillende pakken simultaan mengen en verwerken.
 • Voor het uitpassen met gevelstenen op de werf neemt men eenheden uit de levering effectief bestemd voor deze werf. Men mag hiervoor niet louter rekenen met de theoretische afmetingen van de betreffende gevelsteen, en ook geen stalen gebruiken van een andere dan de voor deze werf voorbehouden productierun.
 • Vóór aanvang van de metselwerken, controleert men de leveringen visueel om eventuele niet-conformiteiten op te merken.
 • Bij vriesweer niet metselen of het ‘verse’ metselwerk beschermen met isolerende matten, om vorstschade aan de mortel te voorkomen. 
 • Bij aanhoudend droog en warm weer bevochtigt men licht het ‘verse’ metselwerk om te vermijden dat de mortel te snel uitdroogt.
 • Bij neerslag niet metselen om uitspoelen van mortel op de gevel te vermijden.

Reinigen van metselwerk

RESTEN VAN METSELMORTEL

Na verharding van de mortel verwijdert men eerst de grootste morteldelen met een borstel (geen staalborstel). Daarna de gevel reinigen met zuiver water, al dan niet onder hoge druk of een zachte borstel. Vermijd een puntstraal en bewaar voldoende afstand om aantasting van de oppervlaktetextuur en -kleur te vermijden.

Resterende vlekken kunnen eventueel verwijderd worden met een chemisch product geschikt voor het verwijderen van cementsluier. Vermijd steeds producten op basis van zoutzuur. Deze kunnen de kleur van de stenen en voegvulling aantasten. Vooraleer de gevelstenen met een chemisch product te behandelen, steeds een test doen op niet-verwerkte materialen of een beperkt niet-zichtbaar oppervlak en steeds na inwinnen van technisch advies van de leverancier. Het kan nodig zijn de behandelingen te herhalen om alle mortelresten te verwijderen.

Uitbloeiingen voorkomen

Baksteenmetselwerk wordt soms ontsierd door witte uitslag. Deze uitslag wordt veelal veroorzaakt doordat er gemetseld is onder ongunstige weersomstandigheden. Vaak worden vanwege een strakke planning en een hoog bouwtempo niet de noodzakelijke beschermende maatregelen getroffen. Onder zeer vochtige omstandigheden kunnen in water oplosbare stoffen aanleiding geven tot uitslag op het oppervlak. In zowel het voor- als najaar kunnen na een vochtige periode (als het metselwerk weer opdroogt) de oplosbare stoffen als gevolg van vochttransport naar het oppervlak komen. Na verdamping van het water blijft een witte uitslag achter. (Bron: Uitslag op baksteenmetselwerk - Heidelberg Cement Group)

Enige uitslag op metselwerk kan altijd optreden. Er bestaat tot op heden geen enkele gevelsteen die in combinatie met een bepaalde mortel en of voegspecie gegarandeerd uitbloeiingsvrij is.
Wel kan men bepaalde eenvoudige voorzorgsmaatregelen nemen  die het gevaar van uitbloeiingen minimaliseren (om sterke bevochtiging van vers metselwerk tegen te gaan):

 • tijdens de uitvoering het vers metselwerk over een hoogte van minstens 60 cm beschermen (wel ventilatie toelaten) 
 • voorlopige regenwaterafvoerbuizen plaatsen om te vermijden dat het metselwerk zeer vochtig wordt
 • niet metselen bij slagregen

 

Hand-Made gevelstenen verwerken

1) Om een zo homogeen mogelijk beeld te bekomen moeten de stenen voor het verwerken correct gemengd worden. Dit wil zeggen, verticaal afstapelen en minstens 5 verschillende pakken tegelijk verwerken.

2) De aanwezige brandvlekken maken deel uit van het beoogde resultaat. Om de nuance ten volle te verkrijgen dienen ze naar de zichtzijde van het gevelparement gedraaid te worden.

3) Vanwege de kleurnuances die kunnen voorkomen tussen de verschillende zichtzijden van één steen kan men door het draaien van de stenen meer of minder nuance bekomen. Door de lichtste strekken naar de zichtzijde van het gevelparement te draaien zal men de krachtigste nuance bekomen. 

4) De donkerste stenen, al dan niet met brandvlekken, hebben vaak de meeste kromming. Deze stenen kan men indien nodig het best verwerken door ze te verzagen als passtukken. Indien deze stenen niet verwerkt worden in het gevelparement zal dit de nuance afzwakken.