GevelstenenInfinitum 6013

Technische informatie

Kleur omschrijving
De kleur is licht groen-grijs tot bruin-grijs met een zwart-grijze oppervlaktestructuur.
Afmeting (L x B x H)
ca. 505x100x40 mm (LxBxH)
Aantal / m² met een traditionele voeg
37
Aantal / m² met een dunne voeg
43

reportage Infinitum 6013

Langformaat groen-grijze infinitum 6013 benadrukt exclusieve uitstraling van de villa

Langformaat groen-grijze infinitum 6013 benadrukt exclusieve uitstraling van de villa

Ingrijpende metamorfose van vrijstaande woning uit de jaren ‘70 in Voorschoten, Nederland

In een parkachtige setting in Voorschoten, Nederland stond een typische woning uit de jaren ’70, omringd door een prachtige tuin met grote bomen, een aantal bijgebouwen en een zwembad.

Referenties

Zoek volgens gemeente

Referentie lijst Infinitum 6013
Postcode Stad Straat Metselverband Voeg Voegkleur Raam Dakbedekking Opmerkingen
8450 Bredene Noord Edestraat 34 Wildverband 8 mm Groen-grijs appartement
2830 Heindonk Kerkweg 27 Wildverband 6 mm plat vrijstaande villa
5706 KD Helmond Kaldersedijk 5B Wildverband met doorstrijkvoeg 12 mm Grijs rieten dak villa
9971 Lembeke Scheutbos 4 Wildverband met doorstrijkvoeg 12 mm Groen-grijs vrijstaande villa
2800 Mechelen Gentsesteenweg 203 Wildverband 6 mm zwart plat Bedrijfsgebouw RDS Construct
2400 Mol Kwade Putten 23 Wildverband met doorstrijkvoeg 12 mm Groen-grijs zwart plat villa, combinatie crepi
2252 BE Voorschoten Karel Doormanlaan 3 Wildverband met doorstrijkvoeg 12 mm Grijs zwart plat villa halfopen
1780 Wemmel Fr. Robbrechtstraat 22-24 Wildverband 6 mm zwart plat appartement
9230 Wetteren Nieuwstraat 34 Wildverband met doorstrijkvoeg 8 mm Cementgrijs zwart plat appartement - kantoor
Print alle

Verwerkingstips

Voorbereiding werf

Kwalitatief en mooi metselwerk nastreven, begint bij het opslaan van de aangevoerde stenen. De pakken worden geplaatst op een droge ondergrond, en beschermd tegen regen en opspattend vuil.

De gevelstenen worden vervaardigd uit de natuurlijke grondstof klei. Dit houdt in dat er tussen de opeenvolgende producties van eenzelfde steensoort kleur en maatverschillen mogelijk zijn.

Dit kan zo veel mogelijk vermeden worden dankzij volgende voorzorgsmaatregelen:

 • Een bestelling behelst de totale hoeveelheid nodig voor de betreffende werf. Zo kan deze voorbehouden worden uit éénzelfde productierun.
 • Bij afroep laat men meteen de totale hoeveelheid stenen leveren. Indien de levering toch in meerdere keren moet gebeuren, worden steeds een aantal pakken uit de vorige levering met een aantal pakken uit de nieuwe levering gemengd. Dit wordt ook sterk aangeraden in geval van een nabestelling.
 • De gevelstenen neemt men diagonaal van boven naar onder uit de pakken.
 • Gevelstenen uit minimum vijf verschillende pakken simultaan mengen en verwerken.
 • Voor het uitpassen met gevelstenen op de werf neemt men eenheden uit de levering effectief bestemd voor deze werf. Men mag hiervoor niet louter rekenen met de theoretische afmetingen van de betreffende gevelsteen, en ook geen stalen gebruiken van een andere dan de voor deze werf voorbehouden productierun.
 • Vóór aanvang van de metselwerken, controleert men de leveringen visueel om eventuele niet-conformiteiten op te merken.
 • Bij vriesweer niet metselen of het ‘verse’ metselwerk beschermen met isolerende matten, om vorstschade aan de mortel te voorkomen. 
 • Bij aanhoudend droog en warm weer bevochtigt men licht het ‘verse’ metselwerk om te vermijden dat de mortel te snel uitdroogt.
 • Bij neerslag niet metselen om uitspoelen van mortel op de gevel te vermijden.

Reinigen van metselwerk

RESTEN VAN METSELMORTEL

Na verharding van de mortel verwijdert men eerst de grootste morteldelen met een borstel (geen staalborstel). Daarna de gevel reinigen met zuiver water, al dan niet onder hoge druk of een zachte borstel. Vermijd een puntstraal en bewaar voldoende afstand om aantasting van de oppervlaktetextuur en -kleur te vermijden.

Resterende vlekken kunnen eventueel verwijderd worden met een chemisch product geschikt voor het verwijderen van cementsluier. Vermijd steeds producten op basis van zoutzuur. Deze kunnen de kleur van de stenen en voegvulling aantasten. Vooraleer de gevelstenen met een chemisch product te behandelen, steeds een test doen op niet-verwerkte materialen of een beperkt niet-zichtbaar oppervlak en steeds na inwinnen van technisch advies van de leverancier. Het kan nodig zijn de behandelingen te herhalen om alle mortelresten te verwijderen.

Uitbloeiingen voorkomen

Baksteenmetselwerk wordt soms ontsierd door witte uitslag. Deze uitslag wordt veelal veroorzaakt doordat er gemetseld is onder ongunstige weersomstandigheden. Vaak worden vanwege een strakke planning en een hoog bouwtempo niet de noodzakelijke beschermende maatregelen getroffen. Onder zeer vochtige omstandigheden kunnen in water oplosbare stoffen aanleiding geven tot uitslag op het oppervlak. In zowel het voor- als najaar kunnen na een vochtige periode (als het metselwerk weer opdroogt) de oplosbare stoffen als gevolg van vochttransport naar het oppervlak komen. Na verdamping van het water blijft een witte uitslag achter. (Bron: Uitslag op baksteenmetselwerk - Heidelberg Cement Group)

Enige uitslag op metselwerk kan altijd optreden. Er bestaat tot op heden geen enkele gevelsteen die in combinatie met een bepaalde mortel en of voegspecie gegarandeerd uitbloeiingsvrij is.
Wel kan men bepaalde eenvoudige voorzorgsmaatregelen nemen  die het gevaar van uitbloeiingen minimaliseren (om sterke bevochtiging van vers metselwerk tegen te gaan):

 • tijdens de uitvoering het vers metselwerk over een hoogte van minstens 60 cm beschermen (wel ventilatie toelaten) 
 • voorlopige regenwaterafvoerbuizen plaatsen om te vermijden dat het metselwerk zeer vochtig wordt
 • niet metselen bij slagregen

 

Hand-Made gevelstenen verwerken

1) Om een zo homogeen mogelijk beeld te bekomen moeten de stenen voor het verwerken correct gemengd worden. Dit wil zeggen, verticaal afstapelen en minstens 5 verschillende pakken tegelijk verwerken.

2) De aanwezige brandvlekken maken deel uit van het beoogde resultaat. Om de nuance ten volle te verkrijgen dienen ze naar de zichtzijde van het gevelparement gedraaid te worden.

3) Vanwege de kleurnuances die kunnen voorkomen tussen de verschillende zichtzijden van één steen kan men door het draaien van de stenen meer of minder nuance bekomen. Door de lichtste strekken naar de zichtzijde van het gevelparement te draaien zal men de krachtigste nuance bekomen. 

4) De donkerste stenen, al dan niet met brandvlekken, hebben vaak de meeste kromming. Deze stenen kan men indien nodig het best verwerken door ze te verzagen als passtukken. Indien deze stenen niet verwerkt worden in het gevelparement zal dit de nuance afzwakken.